Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Książka a stalinizm. Centralny Urząd Wydawnictw Przemysłu Graficznego i Księgarstwa i jego rola w kształtowaniu ruchu wydawniczo-księgarskiego w Polsce 1951-1956

Agnieszka Chamera-Nowak

STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH, 2019
Stron: 444
Dział:
ISBN: 9788365741325
Wydanie drukowane
 

37,00 33,30

Pozycja dostępna

 

Agnieszka Chamera-Nowak wykonała dużą pracę, mającą na celu wprowadzenie do obiegu naukowego nowych ustaleń, dotyczących analizowanego przez nią Urzędu.

Skala trudności, przed którymi stanęła była wyjątkowa, co wynikało z dwóch podstawowych przyczyn. Po pierwsze, podjęła się zadania pionierskiego: nikt wcześniej nie zajmował się szerzej tym tematem. Po drugie, analiza funkcjonowania tego Urzędu wymagała wybitnych kompetencji w trzech dziedzinach: wydawnictw, poligrafii i księgarstwa. Każda z nich posiada własną specyfikę, wypracowała własny, hermetyczny żargon, zestaw pojęć, których zrozumienie nie jest zadaniem łatwym. Dodatkowo taka analiza nie jest możliwa bez zapoznania ze skomplikowanym kontekstem politycznym polskiego stalinizmu oraz elementami nauki o organizacji i zarządzaniu. Dr Chamera-Nowak wywiązała się z tego zadania bardzo dobrze.