Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Edukacja dla teatru a pedagogika teatralna - idee i praktyka

red. Joanna Szulborska-Lukaszewicz, red. Joanna Olszewska-Gniadek, red. Katarzyna Plebańczyk

ATTYKA S.C. ŁUKASZ GAWEŁ, WOJCIECH SKRZYPIEC, 2017
Stron: 244
Dział:
ISBN: 9788365644411
Wydanie drukowane
 

44,00 39,60

Pozycja dostępna

 

W monografii znalazły się prace, opisujące wybraną tematykę z wielu perspektyw badawczych i ani-macyjnych. Mamy tu erudycyjne, wprowadzające w temat, jak również ukazujące go w kontekście kulturo-wo-społecznym, wszystkie zakończone ogólniejszą, szerszą refleksją (...) – otrzymujemy pracę ważną, potrzebną, wypełniającą lukę w badaniach nad teatrem, co więcej – kierującą rozważania nad teatrem w Polsce w nową stronę (...) Można wręcz napisać, że jest to tematyka pionierska, która powinna zostać zauważona i szerzej przedyskutowana z różnych perspektyw badawczych. Dotyczy bowiem pograniczy różnych dyscyplin naukowych i działań animacyjnych - zarówno wiedzy o teatrze, pedagogiki, psychologii, jak również zarządzania teatrem, czy szerzej – instytucjonalnego zarządzania kulturą.
Z recenzji dr hab. Ewy Kocój