Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Dostęp do prawa. Ujęcie socjologiczne

Jan Winczorek

Scholar Wydawnictwo Naukowe, 2019
Stron: 422
Dział:
ISBN: 9788365390257
 
 
 

 

Jan Winczorek

Scholar Wydawnictwo Naukowe, 2019

Dział:

Stron: 422

ISBN: 9788365390257

Problematyka monografii dotyczy (...) kwestii kluczowych z punktu widzenia społeczeństwa oraz jakości jego instytucji. Kwestie dostępu do prawa były rzadko podejmowane przez polskich socjologów prawa, w odróżnieniu od socjologów ze Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej,  gdzie stanowiły one, i nadal stanowią, ważny przedmiot badań empirycznych i debaty teoretycznej, co z kolei stanowi impuls dla rozwoju socjologii prawa jako dziedziny nauki.  Ponadto recenzowana monografia w sposób niezwykle obszerny i rzetelny  przedstawia całość dorobku zagranicznego oraz polskiego i jest przykładem twórczej analizy tego dorobku,  opartej na istotnych  kompetencjach – teoretycznych i empirycznych – jej autora. Należy dodać, iż autor monografii jest jednocześnie autorem wspomnianych rzadkich badań  oraz opracowań związanych z problemem dostępu do prawa.

Z recenzji prof. dr hab. Grażyny Skąpskiej

 

Temat dostępu do prawa nie został do tej pory wszechstronnie opracowany w rodzimej literaturze. Mamy rozproszone, wąskie studia, które najczęściej nie pokazują złożoności nie tylko samego zagadnienia, ale też dyskusji prowadzonych na ten temat w światowej nauce. Recenzowana pozycja wyróżnia się na tym tle jako próba całościowego ujęcia tematu. Już to powoduje, że praca Jana Winczorka niewątpliwie będzie stanowiła punkt wyjścia dla następnych prób naukowych podejmowanych w tej dziedzinie. Nie mam żadnych wątpliwości, że w polskiej literaturze naukowej podobnej pracy nie znajdziemy.

Z recenzji dr. hab. Mateusza Stępnia

 

Jan Winczorek, dr, jest prawnikiem i socjologiem, pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu teoretycznej i empirycznej socjologii prawa. Jego zainteresowania naukowe obejmują  zagadnienia dostępu do prawa i funkcjonowania instytucji prawnych, teorii socjologicznej i teorii prawa. W tym obszarze był doradcą wielu polskich instytucji publicznych i prywatnych.