Publishing House
Proceed to the Publishing House

Kazirodztwo. Studium prawnokarne i kryminologiczne

Katarzyna Nazar

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2019
Page(s): 430
Section:
ISBN: 9788322792018
 
 
 

 

Katarzyna Nazar

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2019

Section:

Page(s): 430

ISBN: 9788322792018

Recenzowane opracowanie jest dziełem istotnym, wydatnie wzbogacającym literaturę z zakresu prawa karnego materialnego. Na tę ocenę składają się zawartość in formacyjna, oparta na bogatej bazie źródłowej, rzetelność wywodów oraz obiektywny charakter wniosków. Jest to opracowanie ciekawe, korespondujące z aktualnymi potrzebami, cechujące się solidnością , rzetelnością i wnikliwością badawczą. Tytułowe zagadnienie zostało przedstawione w sposób zrozumiały i przystępny. Autorka osadziła swe rozważania na tle dotychczasowego bogatego dorobku doktryny i judykatury. Doniosłość teoretyczna oraz praktyczna rozprawy polega też na tym, że problematyka ta została przedstawiona kompleksowo. Niewątpliwie opracowanie to wypełni lukę w naszej literaturze prawa karnego materialnego. Stanowi bowiem pracę w pełni przydatną zarówno dla teorii prawa, jak i praktyki jego stosowania.

Z recenzji Prof. dr. hab. Ryszarda A. Stefańskiego