Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

W cieniu historii. Dwudziestowieczne doświadczenia i narracje

Zbigniew Kopeć

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 2018
Stron: 244
Dział:
ISBN: 9788323234388
 
 
 

 

Zbigniew Kopeć

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 2018

Dział:

Stron: 244

ISBN: 9788323234388

Literatura dwudziestolecia międzywojennego stanowi punkt wyjścia dla przedstawionych w monografii rozważań. Autora interesuje to, w jaki sposób podobne – ale różnej rangi – problemy oraz tematy o charakterze społecznym obecne są w prozie przedwojennej i w jaki sposób pojawiają się potem w literaturze pierwszych dziesiątków lat powojennych. Ciągłość przedstawiających je narracji przerwała druga wojna światowa, która była wydarzeniem dla XX wieku centralnym, a związane z nią doświadczenia są od dawna i długo jeszcze będą przedmiotem literaturoznawczej refleksji.