Publishing House
Proceed to the Publishing House

Gdańsk w literaturze. Bibliografia od roku 997 do dzisiaj. Tom drugi: 1601-1700. Część 2: od 1657

red. Zofia Tylewska-Ostrowska

Fundacja Terytoria Książki, 2016
Page(s): 353
Section:
ISBN: 9788379080694
 
 
 

 

red. Zofia Tylewska-Ostrowska

Fundacja Terytoria Książki, 2016

Section:

Page(s): 353

ISBN: 9788379080694

Drugi tom bibliografii Gdańsk w literaturze obejmuje siedemnastowieczne dzieła, w których został utrwalony obraz miasta budzącego podziw wspaniałością i urodą, ale także zazdrość swoim bogactwem. Przekazują one wyidealizowany obraz Gdańska, ale również rzetelnie opisują miasto i jego mieszkańców; nie brak tez utworów o wysoce krytycznym charakterze. Literatura piękna dokumentuje wydarzenia historyczne i społeczne dziejące się w mieście oraz próby wyjaśnienia etymologii jego nazwy czy eksplikacji herbu. Najliczniej uwzględniona została gdańska poezja okolicznościowa, odnotowująca w panegirycznej formie koleje życia i kariery gdańszczan (burmistrzów, rajców, profesorów Gimnazjum Akademickiego, zasłużonych mieszczan i urzędników).