Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wiara i niewiara. Literackie realizacje wobec doświadczenia. Literackie realizacje wobec doświadczenia Zagłady

red. Piotr Kalwinski, red. Agnieszka Karczewska

TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II, 2018
Stron: 202
Dział:
ISBN: 9788373068315
 
 
 

 

Tom Wiara i niewiara. Literackie realizacje wobec doświadczenia Zagłady jest zbiorem dwunastu szkiców prezentujących wyniki badań nad powstałą w latach 1939—2018 literaturą polską. [...] Autorzy opracowań eksplorują zarówno twórczość autorów, którym poświęcono wiele miejsca, jak i teksty zupełnie nowe (np. powstająca po 2000 roku literatura dla dzieci i młodzieży) - nie wyczerpują zagadnienia [...], ale otwierają nowe perspektywy badawcze i wskazują wątki, które warto podjąć w przyszłości.

Dr hab. Łukasz Tomasz Sroka (UP im. KEN w Krakowie)

Pomimo upływu ponad siedemdziesięciu lat od zakończenia dru­giej wojny światowej refleksja nad jej źródłami, przebiegiem oraz kon­sekwencjami jest wciąż potrzebna. Tematyka tomu Wiara i niewiara. Literackie realizacje wobec doświadczenia Zagłady, zredagowanego przez Piotra Kalwińskiego i Agnieszkę Karczewską, wpisuje się w ten nurt badań, w którym podejmowane są dyskusje odnoszące się do wątków teologicznych (zwłaszcza teodycealnych) i antropologicznych w litera­turze i sztuce poświęconej Szoa. [...] Prezentowana monografia [...] wnosi do dyskursu naukowego nowe i ważne ustalenia tyczące literackich możliwości ewokacji problematyki wiary, religii, teologii w kontekście Zagłady.

Dr hab. Ireneusz Piekarski (KUL)