Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Myśl pasterska świętego Zenona z Werony na podstawie jego Sermones

Barbara Witos

TOMASZ SEKUNDA WYDAWNICTWO "SCRIPTUM", 2019
Stron: 192
Dział:
ISBN: 9788366084407
 
 
 

 

Barbara Witos

TOMASZ SEKUNDA WYDAWNICTWO "SCRIPTUM", 2019

Dział:

Stron: 192

ISBN: 9788366084407

Na przestrzeni dwóch tysięcy lat nauka Jezusa Chrystusa była przepowiadana z różną intensywnością – w zależności od sytuacji politycznej, uwarunkowań ekonomicznych, kondycji lokalnych struktur kościelnych, a także poszczególnych głosicieli Dobrej Nowiny (…). Osobliwym badaniem historii kościelnej jest odtworzenie działalności kerygmatycznej konkretnej jednostki – teologa, biskupa, zakonnika itp. Ten ostatni zakres przeszłości Kościoła stał się polem badawczym, któremu uwagę poświęciła Barbara Witos. Treść książki jest niewątpliwym osiągnięciem badawczym na gruncie polskiej patrystyki. Autorka bowiem dokonała zestawienia wielu aspektów nauczania św. Zenona w kontekście jego pasterskiego oddziaływania na wiernych Werony w drugiej poł. IV w., odwołując się do tekstów oryginalnych.
ks. prof. dr hab. Norbert Widok
(Katedra Historii Kościoła i Patrologii, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Opolski)

Barbara Witos dokonała ciekawej analizy całej kaznodziejskiej twórczości Zenona z Werony (…). W założeniu Autorki celem rozdziału pierwszego jest przedstawienie kontekstu historycznego i teologicznego działalności tegoż biskupa (…). W następnych rozdziałach ukazuje jego nauczanie na temat chrztu i Eucharystii, jego wskazania o charakterze moralnym oraz nauczanie o wartości praktyk ascetycznych w życiu chrześcijanina (…). Temat podjęty przez Autorkę jest ważny dla Kościoła XXI wieku i może być interesujący przede wszystkim dla duszpasterzy i kaznodziejów. Jego opracowanie przyczynia się do rozwoju patrologii w Polsce.
ks. prof. UAM, dr hab. Paweł Wygralak
(Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu)

____________________________

Spis treści

Wstęp

Rozdział I
Św. Zenon i Kościół w północnej Italii w IV wieku
1. Kościół w Weronie w IV wieku na tle Kościoła północnej Italii
2. Postać biskupa Zenona z Werony
3. Dzieło literackie Zenona – Tractatus
4. Podsumowanie rozdziału I

Rozdział II
Nauczanie św. Zenona o wtajemniczeniu chrześcijańskim
1. Rozwój nauki o inicjacji chrześcijańskiej I–III wieku
2. Formacja religijna w Kościele Werony w IV wieku
3. Nauczanie Zenona o chrzcie
4. Nauczanie Zenona o Eucharystii
5. Podsumowanie rozdziału II

Rozdział III
Nauczanie moralne św. Zenona
1. Ogólna nauka o cnotach ewangelicznych
2. Nauka o wadach
3. Podsumowanie rozdziału trzeciego

Rozdział IV
Nauczanie ascetyczne św. Zenona z Werony
1. Nauczanie o cnotach ascetycznych
2. Pokora
3. Cierpliwość
4. Skromność
5. Powściągliwość
6. Bojaźń naturalna i bojaźń Boża
7. Podsumowanie rozdziału IV

Zakończenie
Wykaz skrótów
Bibliografia