Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Rozeznanie. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

red. Szymon Drzyzdzyk, red. Marek Gilski

TOMASZ SEKUNDA WYDAWNICTWO "SCRIPTUM", 2019
Stron: 444
Dział:
ISBN: 9788366084377
 
 
 

 

Czym jest rozeznanie? Jaki jest jego cel? W oparciu o jakie kryteria się dokonuje? Czy ma charakter obiektywny, czy też subiektywny? Jakie dylematy wiążą się z procesem rozeznania? Jak uczyć się sztuki rozeznawania? Na te i inne pytania usiłuje odpowiedzieć ta książka. Jest ona próbą całościowego ujęcia kategorii rozeznania. Znajdziemy więc w niej perspektywę Tradycji Kościoła (Biblia, patrologia, sobory pierwszego tysiąclecia, mistrzowie życia duchowego), analizę współczesnych dokumentów Kościoła (dokumenty Soboru Watykańskiego II, Kodeks Prawa Kanonicznego, Katechizm Kościoła Katolickiego, teksty Jana Pawła II, Amoris laetitia papieża Franciszka), konkretne
przykłady rozeznawania w praktyce (w konfesjonale, w sądzie kościelnym, w seminarium, przed zawarciem małżeństwa), a także omówienie rozumienia rozeznania w pozateologicznych dyscyplinach wiedzy (prawo, medycyna, pedagogika). Książka stanowi kompendium wiedzy na temat rozeznania.

_____________________________________

Spis treści

Wojciech Zyzak
Wprowadzenie

I. Idea rozeznania w Biblii i Tradycji Kościoła
Roman Mazur
Rozeznanie w Piśmie Świętym. Terminologia, podmiot, przedmiot i narzędzia
Dariusz Kasprzak
„Rozeznawanie duchów” (διάκρισις) w czasie monastycyzmu patrystycznego
Szymon Drzyżdżyk, Marek Gilski
Sobory pierwszego tysiąclecia o rozeznaniu
Wojciech Zyzak
Mistrzowie życia duchowego o rozeznawaniu duchów

II. Idea rozeznania we współczesnych dokumentach Kościoła
Sylwia Haberka
Przez pryzmat wiedzy i wiary. Teologia rozeznania w dokumentach Soboru Watykańskiego II
Piotr Kroczek
Rozeznanie w kodeksie prawa kanonicznego
Marta Ficoń
Rozeznawanie w Katechizmie Kościoła katolickiego
Katarzyna Wilczek
Rozeznanie w pismach Jana Pawła II
Andrzej Muszala
Rozeznanie w Amoris laetitia papieża Franciszka

III. Idea rozeznania w praktyce
Piotr Majer
Rozeznawanie przedmałżeńskie
Sławomir Kołata
Praktyczny wymiar rozeznawania powołania w seminarium duchownym w świetle nowego Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis
Piotr Jordan Śliwiński OFMCap
Rozeznawanie w sakramencie pokuty i pojednania
Aleksandra Brzemia-Bonarek
Rozeznanie w sądzie kościelnym

IV. Idea rozeznania w innych dyscyplinach wiedzy
Jakub Pisarek
Rozeznanie sądu w procesie cywilnym
Andrzej Świątkowski, Mariola Szulik, Katarzyna Wilczek
Rozeznanie w medycynie
Aneta Rayzacher-Majewska
Rozeznanie w pedagogice

Noty o autorach