Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Semanticke odlike glagola culne percepcije u srpskom i rumunskom jeziku

Ana Semardzic

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 2018
Stron: 256
Dział:
ISBN: 9788323233893
 
 
 

 

Ana Semardzic

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 2018

Dział:

Stron: 256

ISBN: 9788323233893

Przedmiotem badań jest opis semantyczny pola leksykalno-semantycznego czasowników percepcji zmysłowej we współczesnym języku serbskim i rumuńskim. Do analizy włączone zostały nie tylko konkretne, nieprzenośne znaczenia badanych czasowników, związane z fizyczną czy chemiczną percepcją, ale również ich znaczenia przenośne. Czasowniki z tej grupy nie były dotychczas przedmiotem badań kontrastywnych w języku serbskim i rumuńskim. Podstawowym celem pracy jest ustalanie różnic i podobieństw w ramach pola semantycznego czasowników percepcji zmysłowej w badanych językach, a głównymi zadaniami są: 1) opis systemu komponentów semantycznych, które uczestniczą w tworzeniu znaczenia czasowników perceptywnych, b) ustalenie ekwiwalentów przekładowych na planie syntagmatycznym, c) wskazanie specyfiki obu języków, d) określenie związków pola semantycznego zmysłowej, czysto fizycznej percepcji i innych pól semantycznych, e) opis minimalnych leksykalnych i syntaktycznych warunków kontekstowych, koniecznych do wyrażania odpowiedniego znaczenia.

Zastosowanie rezultatów możliwe jest przede wszystkim w leksykografii, w dziedzinie teorii i praktyki przekładu, a także w sferze nauczania tych języków.