Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Historia kościoła św. Oswalda w Płonkowie. 1. History of St. Oswald church in Płonkowo

Eko-dom, 2015
Stron: 192
Dział:
ISBN: 9788394185107
 
 
 

 

Eko-dom, 2015

Dział:

Stron: 192

ISBN: 9788394185107

Wyniki szczegółowych badań archeologicznych przeprowadzonych na reliktach nieistniejących jż świątyń oraz cmentarza przykościelnego w Płonkowie przyniosły szereg cennych informacji na temat życia i obyczajów zamieszkującej tutaj ludności. Zdobyty materiał wydobywa na światło dziennie zwyczaje poszczególnych grup społecznych, pozwalając w ten sposób na odtworzenie bogatej historii mieszkańców wsi i parafii, począwszy od średniowiecza aż po czasy nowożytne. Odnajdujemy tu, owszem szczególne piętno działań wojennych, najazdów szwedzkich, ruskich i pruskich, kradzieży i zniszczeń, ponad którym jednak górują wyraźne świadectwa pracowitości, ofiarności i troski żyjących tu przez pokolenia rodzin.

Wojciech Polak
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski