Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Źródła i dokumenty do dziejów legionistów węgierskich służących w Legionach Polskich w latach 1914-1918

Endre Laszlo oprac. Varga

Muzeum Niepodległości, 2018
Stron: 386
Dział:
ISBN: 9788365439154
 
 
 

 

Endre Laszlo oprac. Varga

Muzeum Niepodległości, 2018

Dział:

Stron: 386

ISBN: 9788365439154

Piąty tom Biblioteki kwartalnika „Niepodległość i Pamięć” pod redakcją Tadeusza Skoczka prezentuje sylwetki ochotników węgierskich w Legionach Polskich, którzy stanowili największą grupę obcych etnicznie żołnierzy w tej formacji. Materiały  pochodzą z Centralnego Archiwum Wojskowego, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Naczelnego Komitetu Narodowego, archiwów węgierskich i tamtejszej prasy.