Publishing House
Proceed to the Publishing House

1866. Odbudowa samorządu miejskiego - narodziny nowoczesnego Krakowa

red. Konrad Meus, red. Łukasz Tomasz Sroka

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE, 2018
Page(s): 280
Section:
ISBN: 9788380842120
 
 
 

 

Celem książki jest nie tylko przybliżenie okoliczności towarzyszących tytułowej odbudowie samorządu miejskiego w „duchowej” stolicy Polski – drugim obok Lwowa najważniejszym mieście Galicji, ale także ukazanie dotychczas słabo lub wcale nieznanych wątków wpisujących się w szerszy kontekst związany z funkcjonowaniem samorządu Krakowa lat autonomii galicyjskiej i tuż po niej. Wydawnictwo zawiera dwanaście artykułów przygotowanych przez badaczy związanych z różnymi ośrodkami naukowymi z Polski oraz z zagranicy.