Publishing House
Proceed to the Publishing House

Ormiańska Polska

Krzysztof Stopka, Andrzej A. Zięba

Zięba Andrzej DO CFY 008632, 2018
Page(s): 315
Section:
ISBN: 9788392664543
 
 
 

 

Album "Ormiańska Polska", to druga z serii po nagradzanej "Ormiańskiej Warszawie" (2012), pełna ciekawej treści, napisana ze znawstwem przedmiotu i werwą publikacja autorstwa prof. Krzysztofa Stopki i prof. Andrzeja A. Zięby, wydana przez Fundację Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Autorką pięknej oprawy graficznej jest Monika Sutryk-Zołoteńka. Do albumu dołączone są: -- płyta zawierająca plik .pdf "Ormiańskiej Warszawy", której nakład już dawno się wyczerpał i mapę "Ormianie na ziemiach Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego od wieku XVI do XVIII", której autorami są Ruben Atoyan i Andrzej A. Zięba i która przygotowana została dzięki Fundacji "Aniw" i Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich;-- zeszyt zawierający indeksy osób i miejsc oraz bibliografię. "Ormiańska Polska" ukazała się dzięki dotacjom: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego i Miasta Zamość.