Publishing House
Proceed to the Publishing House

Szkoła, opieka, wychowanie na łamach prasy guberni lubelskiej w latach 1864-1914

Marzena Okrasa

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2019
Page(s): 504
Section:
ISBN: 9788322791837
 
 
 

 

Marzena Okrasa

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2019

Section:

Page(s): 504

ISBN: 9788322791837

Przedmiotem badań jest analiza rozwoju instytucji szkolnych oraz działań opiekuńczych i wychowawczych w guberni lubelskiej w latach 1864-1914 w okresie największego w dziejach Królestwa Polskiego ucisku narodowego. W pracy starano się wyeksponować najważniejsze informacje zawarte w ówczesnej prasie prowincjonalnej z terenu Lubelszczyzny. Istotne było nie tylko zaakcentowanie i wysunięcie na pierwszy plan kluczowych wątków omawianych w periodykach, ale też zaprezentowanie wydarzeń, które stanowiły przyczynek do relacji prasowych.

Ze Wstępu

Prowadzone kwerendy naukowe, głównie w regionalnej prasie, pozwoliły Autorce zaprezentować szereg faktów dotychczas w wielu wypadkach mało znanych, lub zupełnie nieznanych, wprowadzając je do obiegu naukowego. Dzięki temu została uzupełniona jedna z luk w dotychczasowej historiografii.

Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Felchnera