Publishing House
Proceed to the Publishing House

Wojsko Polskie 1914-1939. Katalog pocztówek Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów. Oprawa miękka

Sławomir Kordaczuk

MUZEUM REGIONALNE W SIEDLCACH, 2018
Page(s): 232
Section:
ISBN: 9788388761638
 
 
 

 

Sławomir Kordaczuk

MUZEUM REGIONALNE W SIEDLCACH, 2018

Section:

Page(s): 232

ISBN: 9788388761638

Jest to kolejne wydawnictwo Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów. W albumie zreprodukowano dwieście pocztówek wydanych przez Siedlecki Klub Kolekcjonerów na przestrzeni ponad 9 lat z fotografii będących w prywatnych zbiorach rodzin przechowujących pamiątki po swoich przodkach uczestniczących w wydarzeniach okresu 1914-1939.
Czytelnik albumu pozna: ćwierć wieku historii Wojska Polskiego, garnizony II RP, szeroki przekrój formacji wojskowych, historię polskich okrętów Marynarki Wojennej, dzieje pociągów pancernych, rozwój polskiej artylerii, indywidualną i zespołową broń strzelecką, broń białą, motocykle używane w Wojsku Polskim, pojazdy kołowe i gąsienicowe, samoloty i szybowce, precyzyjnie opisane umundurowanie, różnorodność oporządzenia oraz sylwetki osób znanych w kraju i regionie.