Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Siedlecka Księga Chwały 1914-1944. Mieszkańcy regionu w walce o wolność i niepodległość

Sławomir Kordaczuk

MUZEUM REGIONALNE W SIEDLCACH, 2018
Stron: 256
Dział:
ISBN: 9788388761621
 
 
 

 

Sławomir Kordaczuk

MUZEUM REGIONALNE W SIEDLCACH, 2018

Dział:

Stron: 256

ISBN: 9788388761621

Wydawnictwo zostało przygotowane w ramach projektu „Rok setnej rocznicy 1918-2018” realizowanego przez Muzeum Regionalne w Siedlcach w celu uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Publikacja zawiera bogaty materiał dokumentacyjny uzupełniony licznymi fotografiami archiwalnymi. Autor przedstawił około 900 notek biograficznych mało znanych bohaterów walczących o niepodległość na terenie pogranicza Podlasia, Mazowsza i Lubelszczyzny.

Spis treści:

Od Wydawcy  /6

Od Autora  /7

Z siedleckiej księgi Peowiaków  /9

Weryfikacja członków Związku Peowiaków  /9

Krótka historia okręgu siedleckiego POW  /14

PLACÓWKI  Związku Peowiaków i ich członkowie  /17

Placówka w Czuryłach  /17

Placówka w Stoku Lackim  /22

Placówka Niemojki  /26

Placówka Niemojki - Łysów  /28

Placówka w Skórcu  /30

Placówka Krześlin - Rzeszotków  /34

Placówka Domanice - Wodynie  /38

Placówka Kotuń - Broszków  /45

Placówka Mierzwice  /55

Placówka Sarnaki - Niemojki  /62

Placówka w Wiśniewie  /64

Placówka w Iganiach  /68

Placówka Iganie - Opole  /68

Placówka Kisielany - Mokobody  /70

Placówka w Zbuczynie  /71

Placówka w Mordach  /76

Placówka Siedlce  /79

Podsumowanie  /103

Wykaz ważniejszych skrótów  /105

LEGIONY, POLSKIE LEGIONY  /107

WOJNA 1918-1921  /111

Wojna polsko-ukraińska  /111

Wojna polsko-bolszewicka  /116

ZACZĘŁO SIĘ WE WRZEŚNIU... /149

Konspiracja i tajna oświata II wojny światowej  /183

ROZMAITOŚCI  /209

Ród Garbaczewskich w walce o niepodległość  /209

Kopiec Piłsudskiego  /214

Bojowiec z PPS  /217

9 pal uroczyście  /218

Pytania do Czytelników  /219

Bibliografia  /221

Wkładka kolorowa  /225