Publishing House
Proceed to the Publishing House

Perspektywa teologiczna w badaniach nad filmem

red. Bartosz Wieczorek

TOMASZ SEKUNDA WYDAWNICTWO "SCRIPTUM", 2018
Page(s): 178
Section:
ISBN: 9788366084346
 
 
 

 

red. Bartosz Wieczorek

TOMASZ SEKUNDA WYDAWNICTWO "SCRIPTUM", 2018

Section:

Page(s): 178

ISBN: 9788366084346

„Życie współczesne toczy się na ekranie”. Jeśli zgodzić się z tym stwierdzeniem i odnieść je do sfery religii to należy zauważyć, iż aspekt wizualny wiary wypiera dziś słowny, a myślenie religijne coraz bardziej zapośredniczone jest przez „żywe obrazy” w rozumieniu T.J.W. Mitchella, które czegoś od nas „chcą”, narzucają nam „swoje” pragnienia,  „swoje” chęci. To jak postrzegamy innych ludzi, jak rozumiemy miłość czy ofiarę coraz mocniej zakotwiczone jest w wizualnym uniwersum. Myślimy bowiem coraz bardziej obrazami, także o wierze, Bogu, swoim powołaniu, śmierci. W tym uniwersum obrazów kluczową rolę ogrywa film, niosący ze sobą wielorakie sensy i znaczenia, dysponujący obrazami o potężnej sile oddziaływania, które nas „czarują”, wprowadzają w inny świat, odrywają od życia, komunikują różne treści, w tym religijne.