Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Błąd jako znamię typu czynu zabronionego w polskim prawie karnym

Mariusz Nawrocki

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Biblioteka Główna, 2019
Stron: 228
Dział:
ISBN: 9788379721832
 
 
 

 

Mariusz Nawrocki

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Biblioteka Główna, 2019

Dział:

Stron: 228

ISBN: 9788379721832

W książce przeanalizowano konstrukcję błędu jako ustawowego znamienia typu czynu zabronionego w polskim prawie karnym2. Analiza ta została przeprowadzona z perspektywy pozostającej na uboczu dotychczasowych rozważańo błędzie. Należy mieć bowiem na uwadze, że przez dziesięciolecia błąd interesował przedstawicieli doktryny polskiego prawa karnego głównie z uwagi na próbęokreślenia jego istoty oraz ustalenia wypełnianych przez błąd funkcji, zwłaszczana polu wyłączenia odpowiedzialności karnej z uwagi na niemożność przypisania winy, a w ostatnim czasie również z uwagi na ograniczenia strony podmiotowej czynu zabronionego. Ponieważ celem pracy jest analiza błędu jako ustawowego znamienia typu czynu zabronionego3, to z przyczyn oczywistych występują w niej liczne odwołania do regulacji części szczególnej kodeksu karnego. Ukazuje to zarazem istotną różnicę między przedmiotem badań, których efektem jest niniejsze opracowanie, a dotychczasowym podejściem do analizy konstrukcji błędu w prawie karnym, gdzie na pierwszym planie były rozważania związane z przepisami części ogólnej kodeksu karnego.

 

  
                                                                                                                     Ze wstępu