Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

W kręgu dawnej polszczyzny V

red. Maciej Maczynski, red. Ewa Horyń, red. Zmuda Ewa

WAM, 2018
Stron: 274
Dział:
ISBN: 9788376143972
 
 
 

 

red. Maciej Maczynski, red. Ewa Horyń, red. Zmuda Ewa

WAM, 2018

Dział:

Stron: 274

ISBN: 9788376143972

Zamierzenie zasygnalizowane w I tomie W kręgu dawnej polszczyzny (Kraków 2016), by z publikacji obejmującej refleksję nad polszczyzną do 1939 roku uczynić wydawnictwo cykliczne, zostało zrealizowane. W roku 2016 wydaliśmy tomy trzeci i czwarty, obecnie do rąk Państwa trafiają kolejne tomy – piąty i szósty. Zgromadziliśmy w nich 31 artykułów naukowych, w których badacze z wielu ośrodków akademickich zaprezentowali wyniki swoich analiz. Ich wspólną treścią jest historyczna polszczyzna, poddawana oglądowi z różnorakich perspektyw – najliczniej reprezentowane są zagadnienia leksykalne oraz badania nad językiem tekstów, w dalszej kolejności – badania polszczyzny religijnej, dawnej frazeologii i paremiologii, onomastyki i składni. Nie zabrakło też refleksji ogólnej – o relacjach pomiędzy historią języka a gramatyką historyczną (równorzędność/podrzędność) oraz o zależności językowego sygnalizowania podmiotu wypowiedzi od etapu ewolucji dyskursu naukowego.