Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Legalne/nielegalne. Poszukiwanie zabytków i obrotu zabytkami. Na styku archeologii i prawa

red. Iwona Gredka-Ligarska, red. Dariusz Rozmus

Wyższa Szkoła Humanitas, 2017
Stron: 154
Dział:
ISBN: 9788365682628
Wydanie drukowane
 

35,00 31,50

Pozycja dostępna

 

Oddawana do rąk Czytelników publikacja jest poświęcona problematyce prawnej poszukiwania zabytków oraz obrotu nimi. Uwaga skupiona została w szczególności na niepokojącym zjawisku nielegalnego poszukiwania i wydobywania zabytków, co czyni książkę jednym z nielicznych, na polskim rynku, opracowań poświęconych temu zagadnieniu.
Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym, metody działania nielegalnych poszukiwaczy i stosowane przez nich strategie obrony przed odpowiedzialnością z art. 111 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, postawa urzędów konserwatorskich wobec działalności poszukiwaczy zabytków, konserwatorskie uwarunkowania poszukiwania zabytków, ustrojowe zagadnienia pozycji prawnej niemieckich stowarzyszeń archeologicznych, aspekty prawne znalezienia zabytku w świetle ustawy o rzeczach znalezionych, księgi ewidencyjne jako element kontroli obrotu zabytkami - to jedynie wybrane zagadnienia, które przedstawione zostały w niniejszej książce. W niektórych przypadkach nie podano jeszcze gotowych rozwiązań dostrzeżonych, skomplikowanych problemów, ale co istotne, zwrócono uwagę na ich występowanie i stopień natężenia, który jest bardzo niepokojący i który wymaga uwagi ustawodawcy. Przeprowadzone rozważania pozwoliły także na zgłoszenie kilku propozycji wprowadzenia nowych rozwiązań do systemu prawa polskiego.
Książka adresowana jest do szerokiego grona odbiorców: archeologów, konserwatorów zabytków, muzealników, pracowników administracji rządowej i samorządowej, prawników praktyków, nauczycieli akademickich, a wreszcie także do samych poszukiwaczy zabytków oraz do wszystkich osób, którym na sercu leży zachowanie dziedzictwa kulturowego.