Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Nasi mistrzowie

red. Katarzyna Ciula-Urbanek, red. Mariusz Jabłoński

NOV, 2018
Stron: 238
Dział:
ISBN: 9788365033109
Wydanie drukowane
 

37,80 34,02

Pozycja dostępna

 

red. Katarzyna Ciula-Urbanek, red. Mariusz Jabłoński

NOV, 2018

Dział:

Stron: 238

ISBN: 9788365033109

Monografia podzielona jest na cztery obszary tematyczne, które wyjaśniają role autorytetu oraz przedstawiają różnorodne oblicza relacji mistrz-uczeń. Część pierwsza pt. ”Znaczenie autorytetu
w życiu człowieka” jest wprowadzeniem w istotę funkcji osoby, która inspiruje innych do działania. Artykuły zawarte w tej części prezentują autorytety w perspektywie procesu edukacyjnego, który sprzyja nawiązywaniu relacji mistrz-uczeń. Poruszony został również problem kryzysu autorytetów oraz wykazano jego pedagogiczne determinanty.

Druga część pt. „Mistrzowie jezuiccy” ukazuje kluczowe zasady jezuickiego szkolnictwa, a także jego historię funkcjonowania w Polsce. Artykuły prezentują sylwetki znamienitych jezuitów oraz ich filozofię skłaniającą do pogłębionej refleksji.

W trzeciej części pt. „Wspomnienia o inspirujących mentorach” zawarto artykuły napisane przez wybitnych naukowców, dzięki którym możemy poznać ich autorytety w życiu. Warto podkreślić, iż część ta zawiera jeden z ostatnich artykułów napisanych przez śp. prof. Romana Darowskiego SI, pozwalający poznać inspiracje tego twórczego naukowca.

Ostatnia część o tytule „Oblicza autorytetu w świecie społecznym” uzupełnia monografię o biografię kolejnych wybitnych postaci. Niniejsza książka nie tylko prezentuje różnorodne oblicza autorytetu, ale jest również ukłonem w stronę ich twórczości, dając możliwość innym Czytelnikom do zapoznania i zainspirowania się tak barwnymi osobowościami.

 

ZNACZENIE AUTORYTETU W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Małgorzata Jantos

Czy można się zaprzyjaźnić z Mistrzem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

Malwina Zamojska-Król

Różnorodne ujęcia i oblicza mistrzów na ścieżce życia . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Wioleta Gaweł

Rola autorytetu w szkolnictwie wyższym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Mateusz Mazurek

Pedagogiczne przyczyny kryzysu autorytetów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Dagmara Golba, Magdalena Łagodzińska

Kompetencje intrapersonalne jako nośniki wiedzy cichej

na przykładzie pracy w szkole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

 

MISTRZOWIE JEZUICCY

Jerzy Sadowski

O szkolnictwie jezuickim i mistrzach nauki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Jolanta Koszteyn

Żyć aby zrozumieć – zrozumieć, aby żyć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98

Wanda Pilch

O rzeczywistym istnieniu Boga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  112

Wiesław Szuta

Za mistrzami o Absolucie, osobie i prawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

 

WSPOMNIENIA O INSPIRUJĄCYCH MENTORACH

Roman Darowski SJ

Moi mistrzowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Beata Szymańska

Moi mistrzowie – Roman Ingarden i Władysław Stróżewski . . . . . . . . . . . 152

Stanisław Ziemiański SJ

Osoby, którym najwięcej zawdzięczam w karierze naukowej . . . . . . . . . . .160

 

OBLICZA AUTORYTETU W ŚWIECIE SPOŁECZNYM

Lesław Krzyżak

Mistrzowie seminaryjnej formacji prawno-kanonicznej w Przemyślu . . . . . . 168

Marta Cebera

Aleksandra Śląska – „święty potwór” z warszawskiej PWST . . . . . . . . . . . . 182

Rafał Tetela

Mikołaj Bierdiajew jako nauczyciel metafizyki nieontologicznej . . . . . . . . . 202

Ewelina Zygan

Doradztwo filozoficzne jako nowa forma realizacji

wielowiekowej tradycji filozoficznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216

Katarzyna Biel-Ziółek

Empatia, profesjonalizm i racjonalne myślenie drogą kształtowania młodych badaczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 232