Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Nurty etyki. Od starożytności do nowoczesności

Władysław Zuziak

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE, 2018
Stron: 456
Dział:
ISBN: 9788376143965
 
 
 

 

Władysław Zuziak

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE, 2018

Dział:

Stron: 456

ISBN: 9788376143965

Monografia pt. Nurty etyki. Od starożytności do nowożytności jest podręcznikiem pisanym z myślą o dydaktyce. Każdy podręcznik jest jakąś autorską propozycją prezentacji stanowisk i wyeksponowania określonych problemów. Zadaniem tego opracowania jest wprowadzenie czytelnika w zagadnienia etyczne osadzone w określonych modelach filozoficznych. To pierwszy krok na drodze poznania filozoficznych podstaw etyki i dlatego jest on tak ważny. Autor starał się z powodzeniem zadanie to zrealizować, posługując się jasnym językiem i jasnym komentarzem. Z tych powodów omawiany podręcznik może się stać pouczającą lekturą dla wszystkich zainteresowanych etyką. Etyka i jej dziedzictwo są zawsze osadzone w tradycyjnie rozumianych kulturach, wzorcach postępowania, w tabelach wartości i obowiązujących normach. I to one stają się dzisiaj przedmiotem polemik, krytyki czy apologii, wymagają zatem bardzo wnikliwego przemyślenia w sferze publicznej, w czym może pomóc lektura tego podręcznika.

Dr hab. Ewa Podrez, prof. UKSW