Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Rewolucje niezbrojne. Nowe scenariusze polityki kontestacji

Jarosław Chodak

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2019
Stron: 482
Dział:
ISBN: 9788322791820
 
 
 

 

Jarosław Chodak

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2019

Dział:

Stron: 482

ISBN: 9788322791820

Recenzowana praca stanowi wkład w badanie źródeł i dynamiki w zakresie nonviolent civil resistance. Dostarcza bardzo bogatego materiału faktograficznego, szerokiego przeglądu terminologii stosowanej w analizach ruchów kontestacyjnych i umiejętnie łączy podejście  socjologii historycznej z badaniami nonviolent civil resistence i polityki kontestacji.

Z recenzji prof. dr. hab.. Piotra Sałustowicza

 

Ta książka napisana z niezwykłym rozmachem. Autor w sposób systematyczny, bez uciekania się do publicystycznych lub ideologicznych argumentów, dokonuje pogłębionej analizy rewolucji niezbrojnych. […] praca wyróżnia się wysokim poziomem merytorycznym i warsztatowym. […] Dzięki książce Jarosława Chodaka możemy lepiej zrozumieć mechanizmy oraz konsekwencje rewolucji nowego typu.

Z recenzji dr. hab. Macieja Kowalewskiego