Publishing House
Proceed to the Publishing House

Państwo i jego instytucje. Konstytucja - sądownictwo - samorząd terytorialny

red. Ryszard Balicki, red. Mariusz Jabłoński

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2018
Page(s): 496
Section:
ISBN: 9788322936320
 
 
 

 

Monografia Państwo i jego instytucje. Konstytucja — sądownictwo — samorząd terytorialny poświęcona jest analizie problematyki stosowania postanowień konstytucji zarówno na płaszczyźnie relacji między klasycznymi organami władzy (ustawodawczymi, wykonawczymi i sądowniczymi), jak i na płaszczyźnie szeroko rozumianego aparatu władzy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego. Zagadnienie to ma charakter dynamiczny i bardzo aktualny. Nowe zjawiska i zagrożenia skutkują koniecznością nie tylko pogłębiania znanych już wcześniej rozwiązań oraz mechanizmów ochrony konstytucyjnego ładu u porządku konstytucyjnego, lecz także ciągłego identyfikowania potencjalnych zagrożeń mających bezpośrednie znaczenie z punktu widzenia standardów demokratycznego państwa prawnego. Tym właśnie zagadnieniom poświęcona została niniejsza monografia.