Publishing House
Proceed to the Publishing House

Nie tylko Palestyna. Polskie plany emigracyjne wobec Żydów 1935-1939

Zofia Trębacz

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2018
Page(s): 386
Section:
ISBN: 9788365254856
 
 
 

 

Zofia Trębacz

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2018

Section:

Page(s): 386

ISBN: 9788365254856

Choć wielu czytelników zna hasło„Żydzi na Madagaskar!”, to brakowało nam całościowego przedstawienia narastającej w II RP tendencji do zmniejszenia liczby Żydów poprzez masową emigrację.

Książka Zofii Trębacz zapełnia tę lukę w świetnie udokumentowany sposób, pokazując, skąd wzięły się takie pomysły, co znaczyły one w praktyce ówczesnych rządów i jak reagowała na nie opinia publiczna.

Dzięki rozległym badaniom w archiwach w Polsce i za granicą oraz imponującej kwerendzie bibliograficznej, jej tezy są solidne, a obraz wydarzeń szeroki i pogłębiony. W rzeczowy sposób pokazuje, jak antyżydowskie koncepcje emigracyjne obozu nacjonalistycznego zostały w drugiej połowie lat trzydziestych, po śmierci Marszałka, przejęte przez sanacyjnych przeciwników endecji, stając się – niestety – polityką państwa polskiego (Dariusz Stola).