Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Meandry współczesnego bezpieczeństwa. Między regionalizacją a globalizacją

red. Artur Gruszczak

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2018
Stron: 274
Dział:
ISBN: 9788323345657
 
 
 

 

red. Artur Gruszczak

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2018

Dział:

Stron: 274

ISBN: 9788323345657

Współczesne bezpieczeństwo funkcjonuje w coraz bardziej złożonej rzeczywistości politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturowej w wymiarze lokalnym, narodowym, regionalnym i globalnym. Sieciowa struktura bezpieczeństwa daje włączonym w nie podmiotom szerokie możliwości działania dzięki elastyczności, komunikacji, zdolnościom adaptacyjnym oraz dostępności zasobów. Oddziaływanie sił globalizacji na ład międzynarodowy, regionalne procesy wzmacniające, kontestujące lub odrzucające globalizację, a także lokalne tendencje do renacjonalizacji i kształtowania tożsamości na gruncie narodowym, religijnym bądź etnicznym są tematem rozważań prezentowanych w niniejszym tomie. Łączy je refleksja nad regionalnymi i globalnymi wyznacznikami ładu międzynarodowego prowadząca ku nowym wyzwaniom poznawczym w ujęciu teoretycznym, metodologicznym i empirycznym. Świadczy ona o potrzebie eksploracji niezbadanych dotąd obszarów wiedzy o bezpieczeństwie narodowym i stosunkach międzynarodowych oraz ustawienia odpowiedniej nawigacji podczas poruszania się po meandrach współczesnego bezpieczeństwa.