Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Most mulwijski 312

Damian Waszak

Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, 2018
Stron: 166
Dział:
ISBN: 9788364130311
 
 
 

 

Damian Waszak

Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, 2018

Dział:

Stron: 166

ISBN: 9788364130311

Spis treści
I. Brewiaria, panegiryki, żywoty
II. Bitynia
Tetrarchia
Abdykacja Dioklecjana
Pobyt Konstantyna na Wschodzie
Powrót Konstantyna do ojca
III. Brytania
Kampania przeciwko Piktom (305/306)
Proklamacja w Eboracum
IV. Italia
Proklamacja Maksencjusza w Rzymie
Decyzja Galeriusza
Sytuacja polityczno-wojskowa Maksencjusza
...i ani jednego dnia bitwy. Odsłona pierwsza: Kampania Flawiusza Sewera (307)
Misja Maksymiana w Galii
...i ani jednego dnia bitwy. Odsłona druga: wyprawa Galeriusza (307)
Bunt Maksymiana w Rzymie (308)
Uzurpacja Lucjusza Domicjusza Aleksandra w Afryce (308)
Zjazd w Carnuntum (308)
V. Galia
Pierwsza kampania frankijska (306/307)
Druga kampania frankijska (308)
Trzecia kampania frankijska (309/310)
Uzurpacja Maksymiana (310)
Pogromca Germanów i obrońca granic cesarstwa
"Wnuk" Klaudiusza II Gockiego - wizja apollińska
Walki z Alamanami
VI. Afryka
Wojna z Licyniuszem (309/310)
Wojna z L. Domicjuszem Aleksandrem (310/311)
VII. Armia rzymska
Reformy wojskowe Dioklecjana
Reformy militarne Konstantyna
Rekrutacja i szkolenie
Żołd i uposażenie
Stopnie i kadra dowódcza
Gwardie cesarskie (praetoriani i equites singulares Augusti)
Legiony (legiones)
"Odziały wydzielone"
Oddziały pomocnicze i sojusznicze
Jazda
Armia w marszu i na polu bitwy
Obrona limesu
Oblężenie i obrona miast
Aprowizacja
Uzbrojenie
VIII. Droga do wojny
Sojusze
Sytuacja wewnętrzna władztwa Maksencjusza
Wypowiedzenie wojny
IX. Przeciwnicy
Konstantyn
Maksencjusz
X. Italia
Marsz przez Galię
Przejście przez Alpy
Szturm Segusio
Bitwa pod Augusta Taurinorum
Lokalizacja pola bitwy
Przebieg bitwy według źródeł antycznych
Przebieg starcia według ustaleń badaczy angielskich i francuskich
Próba rekonstrukcji bitwy
Mediolanum
"Bitwa" pod Brixią
Oblężenie i bitwa pod Weroną
Oblężenie Akwilei i Mutiny
XI. 28 października
Lokalizacja pola bitwy
Siły stron
Przebieg starcia według źródeł antycznych
Przebieg bitwy (próba rekonstrukcji)
Wizja Konstantyna
Wejście do Rzymu
XII. Po bitwie
Nowe porządki
Zjazd w Mediolanum (313)
XIII. Upamiętnienie kampanii italskiej - wybrane przykłady
Numizmatyka (wybór)
Łuk Konstantyna