Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Modus XVIII. Prace z historii sztuki

red. Andrzej Betlej

Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2018
Stron: 194
Dział:
ISBN: 16419715XVII
Wydanie drukowane
 

35,00 31,50

Pozycja dostępna

 

Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana” w 2013 roku zostało wydawcą czasopisma Instytutu Historii Sztuki UJ „Modus. Prace z Historii Sztuki”, powołanego w roku 1999 jako kontynuacja periodyku „Prace z Historii Sztuki”, wychodzącego pierwotnie w ramach „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Zachowując historycznoartystyczną tradycję, pismo zamieszcza rozprawy, artykuły, recenzje i omówienia autorstwa pracowników i współpracowników Instytutu Historii Sztuki UJ, ale także naukowców z innych ośrodków polskich i zagranicznych. Jako stały element pozostaje w nim „Kronika Instytutu Historii Sztuki UJ”, przynosząca wiadomości na temat uczelnianych wydarzeń naukowych, zmian personalnych oraz ukończonych prac magisterskich i doktorskich. Od roku 2013 czasopismo ukazuje się w nowej, atrakcyjnej szacie graficznej i w większym formacie, niezmiennie jest bogato ilustrowane, a teksty opatrywane są streszczeniami anglojęzycznymi.

W tomie czasopisma za rok 2017 ukazały się artykuły autorstwa Marii Kazimiery Staniszewskiej („Vidi coelum novum et terram novam. Treści ideowe i geneza form Kaplicy Matki Boskiej Karmelitańskiej we Frydmanie”), Agaty Dworzak („Przeworski snycerz Antoni Rarogiewicz (1858–1925) – zarys twórczości”), Aleksandry Knapik („Nieznane materiały źródłowe dotyczące rodziny Wojtychów, ogrodników na usługach Potockich z Krzeszowic w latach 1831‒1927”), Hanny Doroszuk („Atlas Mnemosyne jako źródło inspiracji w sztuce współczesnej na przykładzie twórczości Goshki Macugi”), Magdaleny Goras i Moniki Łyczak („Nowe wiadomości o gotyckim kościele św. Idziego w Krakowie. Komunikat o wynikach interwencyjnego rozpoznania badawczego archeologicznego i architektonicznego”), recenzje pióra Štefana Valáška i Beniamina B. Bukowskiego, a także sprawozdanie z obchodów jubileuszu osiemdziesięciolecia urodzin Profesora Adama Małkiewicza.