Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zygmunt Lasocki. Wspomnienia szefa administracji Polskiej Komisji Likwidacyjnej i Komisji Rządzącej

Zygmunt Lasocki, oprac. Andrzej Aksamitowski, Henryk oprac. Walczak

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, 2018
Stron: 260
Dział:
ISBN: 9788379722426
 
 
 

 

SPIS TREŚCI

 

I. Stronnictwa polityczne w Galicji przed utworzeniem PKL

II. Uchwała z 28 października 1918

III. Odebranie Krakowa Austriakom

IV. Układ z Ukraińcami w Przemyślu. Stosunki w Zachodniej Galicji po przewrocie

V. Powody niechęci ludności do władz administracyjnych, żandarmerii i żydów

VI. Ukonstytuowanie się PKL. Rozruchy w Zachodniej Galicji

VII. Akcja syjonistów przeciw Polsce z powodu rozruchów

VIII. Rząd lubelski

IX. Reorganizacja władz i wojska. Odsiecz Lwowa

X. Stosunek do Ukraińców. Współudział Zachodniej Galicji w odsieczy

XI. Tymczasowy Komitet Rządzący. Pogrom we Lwowie

XII. Urzędowanie w Polskiej Komisji Likwidacyjnej. Kwestia wojska

XIII. Stosunek z Czechami. Spisz i Orawa. Stosunki z koalicją. Łemkowszczyzna. Układy 

        z Ukraińcami

XIV. Gabinet Moraczewskiego w sprawie wojska i polityki zagranicznej

XV. Wybory do Sejmu Ustawodawczego

XVI. Komisja Rządząca. Oblężony Lwów

XVII. Misja Ententy. Zawieszenie broni. Starania o rozejm

XVIII. Uchwalenie poboru w Sejmie. Odsiecz

XIX. Urzędowanie Komisji Rządzącej. Rozwiązanie Komisji Rządzącej. Pożegnanie gen. 

       Rozwadowskiego

XX. Ocena działalności Polskiej Komisji Likwidacyjnej i Komisji Rządzącej

 

Załączniki

Wykaz skrótów

Indeks osobowy