Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wiadomości Ziemiańskie 76

POLSKIE TOWARZYSTWO ZIEMIAŃSKIE, 2018
Stron: 112
Dział:
ISBN: 9781641450072
Wydanie drukowane
 

16,80 15,12

Pozycja dostępna

 

POLSKIE TOWARZYSTWO ZIEMIAŃSKIE, 2018

Dział:

Stron: 112

ISBN: 9781641450072

Kwartalnik Wiadomości Ziemiańskie, wydawany od 2002 r., jest oficjalnym organem prasowym PTZ. Inicjatorem jego powstania i pierwszym redaktorem naczelnym był p. Andrzej Laudowicz. Od roku 2006 do 2009 r. funkcję redaktora naczelnego pełnił  p. Wojciech Włodarczyk. Od roku 2009 redaktorem naczelnym jest p. Zofia Pacuska.

Celem pisma jest możliwie szerokie prezentowanie tematyki ziemiańskiej, zarówno w kontekście historycznym jak i współcześnie. Jest to szczególnie ważne po latach zaniechań i niechęci władz do prowadzenia badań nad tą tematyką. Naszą intencją jest dotarcie do możliwie szerokiego kręgu odbiorców, zarówno wywodzących się z tej warstwy jak i ludzi interesujących się historią i architekturą. Na naszych łamach publikowane są artykuły dotyczące historii ziemiaństwa i jego roli w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym kraju. Prezentowane są również sylwetki i dokonania najwybitniejszych przedstawicieli i rodzin wywodzących się z tej warstwy społecznej. Dużo miejsca poświęcamy także w przedstawieniu działalności patriotycznej ziemian oraz i ich udziałowi w walkach o niepodległość Polski. Wszystkie materiały są obficie ilustrowane, korzystając z zasobów archiwów rodzinnych autorów publikacji.

Nie ograniczając się do tylko do historii staramy się również prezentować sytuację i rolę rodzin ziemiańskich we współczesnej Polsce. Regularnie publikujemy sprawozdania dotyczące spotkań i działalności naszego stowarzyszenia oraz wszelkich imprez o tematyce ziemiańskiej. Przedstawiamy również najnowsze prace i publikacje poświęcone tym zagadnieniom.

Wspieramy wszelkie starania zmierzające do odzyskania swoich siedzib przez byłych właścicieli. Szeroko omawiamy takie przykłady, pokazując zarazem ich sytuacje i rolę w nowej rzeczywistości na wsi.

Wiadomości Ziemiańskie dostępne są w najważniejszych bibliotekach naukowych kraju. Prenumerowane są także przez muzea i instytucje zajmujące się tematyką historyczną.