Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

14 Pułk Ułanów Jazłowieckich. Wspomnienia i relacje do dziejów. 1; Z Kubania do Lwowa

Antoni oprac. Dudziński, oprac. Jan Gromnicki

Eko-dom, 2018
Stron: 350
Dział:
ISBN: 9788395098772
 
 
 

 

Antoni oprac. Dudziński, oprac. Jan Gromnicki

Eko-dom, 2018

Dział:

Stron: 350

ISBN: 9788395098772

"Materiały zawarte w niniejszym zbiorze, stanowią część opracowań i relacji zgromadzonych i przechowywanych pierwotnie w archiwach Kół Pułkowych w Londynie i Wrocławiu, które po ich rozwiązaniu zostały przekazane Rodzinie 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w Warszawie z wiarą, że nie tylko zostaną odpowiednio zabezpieczone i przechowane, lecz również z czasem odpowiednio wykorzystane, zgodnie z intencjami ich autorów oraz przedstawicieli środowisk pułkowych. Rodzina Jazłowiecka w przekonaniu o ich wartości jako źródeł historycznych jak również wartości dla samych żołnierzy Pułku i ich Rodzin dokonała ich archiwizacji i przekazała do Państwowego Archiwum Akt Nowych w Warszawie, gdzie została z nich utworzona osobna jednostka archiwalna dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Zbiór ten jest stale wzbogacany dokumentami i opracowaniami pozyskiwanymi lub powstającymi w wyniku działalności Stowarzyszenia Rodzina 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Pomimo usilnych starań, nie było możliwym uzyskanie we wszystkich przypadkach zgody spadkobierców praw autorskich do publikacji opracowań a zwłaszcza wspomnień. Uznaliśmy jednak, że fakt przekazania ich w swoim czasie Kołom Pułkowym, a niekiedy też wcześniejsze publikacje w ich wydawnictwach upoważnia Rodzinę 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich do udostępnienia tych materiałów w okolicznościowej publikacji mającej na względzie upamiętnienie historii i tradycji tej znakomitej jednostki Kawalerii II Rzeczypospolitej w setną rocznice jej utworzenia (...)"

(ze Wstępu - Prezes Stowarzyszenia Warszawa 2018 r. Zarząd i Rodzina 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich)

Spis treści:

Wstęp  /9

OPRACOWANIA

Zarys historii wojennej 14-go Pułku Ułanów Jazłowieckich (Witold Czaykowski)  /13

Z Kubania do Polski (Bogusław Polak)  /53

Bój pod Jazłowcem 11-13 lipca 1919 roku  (Juliusz S. Tym)  /89

Sztandar 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich (Lesław Kukawski)  /125

Pluton trębaczy 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich (Antoni Dudziński, Lesław Kukawski)  /145

Żurawiejki (Antoni Dudziński)  /161

WSPOMNIENIA

Moje wspomnienia o 14-tym Pułku Ułanów Jazłowieckich (Witold Wilhelmi) /183

Kubań - wspomnienia z roku 1918 (Władysław Tomaszewski)  /211

Porucznik Maczek - na podwodzie (Kazimierz Pisowski)  /237

Jak doszliśmy do naszego sławnego imienia (Kazimierz Pisowski)  /239

Szarża pułku w pierwszym dniu boju pod Jazłowcem (Antoni Grudziński)  /243

Bój pod Jazłowcem 11-13 lipca 1919 (Władysław Laudyn)  /247

Żółkiew (Franciszek Skibiński)  /275

Na wojnie polsko-rosyjskiej 1920 roku (Franciszek Skibiński)  /289

Bój pod Niestanicą (Mieczysław Sienkiewicz)  /321

Virtuti Militari na sztandar bojowy (Antoni Grudziński)  /325

Virtuti Militari na sztandar bojowy (Zygmunt Mianowski)  /329

ANEKSY

1. Dowódcy Pułki w latach 1918-1921   /337

2. Oficerowie i szeregowi Pułku w latach 1918-1919  /341

3. Polegli na polu chwały w latach 1918-1920  /345

4. Lista odznaczonych krzyżem srebrnym orderu wojennego "Virtuti Militari" V klasy w latach 1918-1920  /349