Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Między zacofaniem a nowoczesnością. Społeczeństwo Nowego Sącza w latach 1867-1939

Łukasz Połomski

Firma Libra Janusz Kabath, 2018
Stron: 552
Dział:
ISBN: 9788395282317
 
 
 

 

Łukasz Połomski

Firma Libra Janusz Kabath, 2018

Dział:

Stron: 552

ISBN: 9788395282317

Okres autonomii galicyjskiej był dla Nowego Sącza czasem wielkiego skoku cywilizacyjnego. Dzięki polityce państwowej i samorządowej miasto rozwijało swoją infrastrukturę,

a katalizatorem przemian stała się kolej. Pęd ku nowoczesności trwał do wybuchu I wojny światowej, to była prawdziwa ?belle epoque? miasta. Po 1918 r., w odrodzonej Polsce, sądeczanie musieli stawić czoła wielu problemom z jakimi wcześniej się nie spotykali.

Wszystkie opisane w książce zjawiska społeczne sprowadzają się do pytania, czy mieszczanie sądeccy i ich miasto byli nowocześni, a może zacofani?

***

Autor przedstawia fakty i dane historyczne, próbując zarysować portret socjologiczny mieszczan w dwóch epokach: zaborów i międzywojnia. Wnikliwy czytelnik znajdzie odniesienia do współczesnych czasów, odkryje źródła kształtujące dzisiejszy obraz Nowego Sącza i mentalność jego mieszkańców.