Publishing House
Proceed to the Publishing House

Scytowie 700-300 przed Chr.

J.W. Czernienko

Wydawnictwo Napoleon V, 2018
Page(s): 50
Section:
ISBN: 9788378898269
 
 
 

 

J.W. Czernienko

Wydawnictwo Napoleon V, 2018

Section:

Page(s): 50

ISBN: 9788378898269

Ta książka jest tłumaczeniem z rosyjskiego oryginału zamówionego przez wydawnictwo Osprey, autorstwa wybitnego radzieckiego i ukraińskiego archeologa dr. J. W. Czernienki, aktywnie uczestniczącego w wykopaliskach grobowców scytyjskich. Scytowie żyli we wczesnej epoce żelaza i zamieszkiwali północne obszary stepów Morza Czarnego. Chociaż „okres scytyjski” w historii Europy Wschodniej trwał niewiele ponad 400 lat, od VII do III wieku przed Chr., to wpływ, jaki owi jeźdźcy wywarli na historię swoich czasów był tak duży, że tysiąc lat po tym, jak przestali istnieć jako suwerenny lud, ich rdzenne terytoria nadal były zwane „Wielką Scytią”.