Publishing House
Proceed to the Publishing House

Jarosławskie drogi do Niepodległej

red. Zofia Kostka-Bienkowska, red. Krystyna Kieferling, red. Piotr Boruta

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, 2018
Page(s): 240
Section:
ISBN: 9788391487945
 
 
 

 

Jarosławskie. Drogi do Niepodległej - to książka o ostatnich latach Jarosławia i powiatu jarosławskiego w autonomicznej Galicji, o aspiracjach wolnościowych społeczeństwa, patriotycznej postawie młodzieży, o Wielkiej Wojnie, która przyniosła nam Niepodległość okupioną ogromem ofiar i  strat. To książka opisująca wspaniały czyn legionowy, w którym uczestniczyli mieszkańcy tych ziem, rok 1918, tworzenie się Wojska Polskiego, walki o Lwów i wschodnią granicę Polski. Publikacja jest bogato ilustrowana zdjęciami pochodzącymi zarówno z kolekcji Muzeum w Jarosławiu, jak i ze zbiorów osób prywatnych.

Spis treści:

Autonomia galicyjska   /5

Działalność narodowa i konspiracja  niepodległościowa w Jarosławiu, w Legionach Polskich  /24

Mobilizacja, na frontach, w Jarosławiu  /36

Szpital Czerwonego Krzyża w klasztorze sióstr niepokalanych na Głębokiej w Jarosławiu. 1915-1917  /54

Straty wojenne  /69

Pierwsze dni wolności  /73

Walki jarosławian o wschodnią granicę Rzeczypospolitej. 1918 -1920  /84

Ilustracje  /95

Bibliografia  /234

Źródła ilustracji  /238