Publishing House
Proceed to the Publishing House

Tylko seks? Antropologia erotyzmu od Sade'a do Houellebecqa

Mieczysław Dąbrowski

Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa, 2018
Page(s): 284
Section:
ISBN: 9788323534600
 
 
 

 

Mieczysław Dąbrowski

Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa, 2018

Section:

Page(s): 284

ISBN: 9788323534600

Autor przedstawia głośne teorie dotyczące płci i seksualności oraz analizuje utwory, w których kwestie biologii, ciała, płci i erotyki stanowią istotę narracji. Omawia toczący się w kulturze dyskurs na ten temat, ukazany na szerokim tle przemian cywilizacyjnych oraz kolejne progi językowego oporu, stanowione przez prawo, obyczaj czy religię, które język literatury pokonywał, coraz swobodniej opisując kwestie erotyzmu.

******

Only Sex? Anthropology of Eroticism from Sade to Houellebecq

The author discusses well-known theories on sex and sexuality and analyses the works in which the narrative focuses on the issues of biology, body, sex, and eroticism. Moreover, the ongoing discourse in culture regarding this subject is presented against a broad backdrop of civilization changes and the thresholds of linguistic resistance, established by law, customs, or religion, which the language of literature overcame, more and more freely describing the issues of eroticism.