Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Twierdza Toruń. Stan w latach dwudziestych XX wieku. Dokumenty

Mirosław Giętkowski, Zbigniew Karpus, Rezmer Waldemar

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018
Stron: 230
Dział:
ISBN: 9788380198470
 
 
 

 

Toruń z racji swojego położenia geograficznego, od początku swojego istnienia, niezależnie w granicach którego państwa się znajdował, pełnił rolę warowni nadgranicznej. Rola Torunia wzrosła po wcieleniu go do państwa pruskiego, kiedy to stał się ważną twierdzą przy granicy z Rosją. W roku 1872, po zwycięskiej dla Prus wojnie z Francją, w przewidywaniu konfliktu z Rosją, Cesarski Niemiecki Sztab Generalny podjął decyzję o założeniu twierdzy pierścieniowej. W momencie przejmowania twierdzy przez władze polskie, najbardziej wartościowe elementy wyposażenia twierdzy zostały zdemontowane i wywiezione przez wojska niemieckie. Opis historii tworzenia nowoczesnej twierdzy pierścieniowej w Toruniu, jej rola, znaczenie, wyposażenie w latach 1872–1939 to treść książki.