Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Starożytny Egipt w poezji polskiej od Biernata z Lublina do Macieja Zembatego

Leszek Zinkow

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE, 2018
Stron: 269
Dział:
ISBN: 9788376143842
 
 
 

 

Leszek Zinkow

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE, 2018

Dział:

Stron: 269

ISBN: 9788376143842

Temat, choć niezmiernie interesujący, rzadko bywał przedmiotem systematycznych badań. Przez egiptologów dawna literatura traktowana jest raczej jako ciekawostka. O ile pamiętniki podróżników bywają źródłem informacji archiwalnych, to literaturze pięknej poświęca się zwykle znacznie mniej uwagi; być może nieco lepiej wypada tu beletrystyka, ale poezja była dziedziną osieroconą. Tym cenniejsza jest praca Leszka Zinkowa, który konsekwentnie uświadamia swoim Czytelnikom, że bez Egiptu nie byłoby Europy jaką znamy. Prawdziwą ucztą są komentarze towarzyszące cytowanym tekstom, które objaśniają odwołania – nie zawsze, niestety, zrozumiałe dla współczesnego czytelnika – do egipskich idei, miejsc i osób, zestawiając je z obecnym stanem wiedzy. Odbiorcami książki mogą być nie tylko specjaliści – egiptolodzy, archeolodzy, poloniści i literaturoznawcy (dla których może się ona stać ważnym narzędziem) – ale również osoby zainteresowane Egiptem, historią (w tym historią Polski), a także po prostu miłośnicy literatury pięknej.

Z recenzji dr. hab. Kamila O. Kuraszkiewicza

Autor książki z dużą starannością przygotował erudycyjny Wstęp, który w znakomity sposób wprowadza Czytelnika w lekturę i bardzo dobrze przedstawia konteksty kulturowo-literackie. Leszek Zinkow niezwykle sprawnie porusza się po przestrzeniach wybranych motywów i wątków literackich, biografiach autorów i autorek. Dodatkowo w książce mamy bardzo bogate i dobrze przygotowane przypisy oraz literaturę przedmiotu. Podobną staranność widać również w zestawieniu tekstów. Książka Starożytny Egipt w poezji polskiej cechuje się filologiczną akrybią i skutecznie wypełnia lukę w polskim piśmiennictwie naukowym dotyczącą obecności motywów egiptologicznych w poezji polskiej od czasów renesansu po współczesność. 

Z recenzji prof. dr. hab. Dariusza Rotta

____________________________________________

Leszek Zinkow – zajmuje się zagadnieniami kulturowych studiów porównawczych, przede wszystkim wieloaspektowej recepcji dziedzictwa antyku (głównie Egiptu) w kulturze europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, podróżopisarstwem orientalnym, problematyką transferów kulturowych. Opublikował m.in. książki: Nad Wisłą, nad Nilem… Starożytny Egipt w piśmiennictwie polskim (2006); Imhotep i pawie pióra. Z dziejów inspiracji egipskich w architekturze polskiej (2009); Tadeusz Smoleński 1884-1909. Pisma naukowe i publicystyczne (2010); Kto nie widział Kairu, nie widział piękności świata… Egipt w relacjach prasowych polskich podróżników drugiej połowy XIX wieku (2011); Egipt circa 1850. Orient i transgresje (2014); Sfinks. Symbol i transformacje (2016) oraz kilkadziesiąt artykułów w języku polskim i angielskim.