Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Znaki i symbole. Filozofia w kazaniach Mikołaja z Kuzy

Barbara Grondkowska

TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II, 2018
Stron: 197
Dział:
ISBN: 9788373068216
 
 
 

 

Mikołaj z Kuzy (1401-1464) jest uważany za jednego z najcie­kawszych filozofów piętnastego wieku. Jest on także autorem kil­kuset kazań, które w dydaktycznej i egzegetycznej formie kryją ambitną problematykę filozoficzną. Książka Znaki i symbole została oparta na analizie właśnie tego obszernego, wielowąt­kowego i trochę niedocenianego dzieła, które pozwoliło poka­zać filozofię Mikołaja z Kuzy w nowej perspektywie. Z jednej strony, autorka odnalazła w Sermones wszystkie znaczące wątki myśli Kuzańczykowej, co stało się podstawą tezy o tematycznej spójności całego dorobku Mikołaja z Kuzy. Z drugiej strony, wskazała, jak specyficzny kontekst gatunkowy kazań mody­fikuje obraz Kuzańczyka filozofa. Książka wyróżnia się interdyscyplinarnością, dzięki której rozważania z zakresu historii filozofii zostały umieszczone w doskonale zarysowanym kon­tekście historycznym i retorycznym, pozwalającym na uważną i miejscami zaskakującą lekturę tekstów piętnastowiecznych.