Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zakon bazyliański na tle mozaiki wyznaniowej i kulturowej Rzeczypospolitej i krajów ościennych

red. Stanislaw Nabywaniec, red. Sławomir Zabraniak, red. Lorens Beata

UNIWERSYTET RZESZOWSKI Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej, 2018
Stron: 362
Dział:
ISBN: 9788379965878
 
 
 

 

SPIS TREŚCI

 

Słowo redaktorów

 

I. W RZECZYPOSPOLITEJ

Tomasz Kempa

Unicki ośrodek zakonny w Wilnie i jego rola w reformie bazylianów przeprowadzonej przez metropolitę Józefa Welamina Rutskiego

ks. Tadeusz Śliwa

Koadiutoria Korsaka. Starania o mianowanie bazylianina o. Rafała Korsaka koadiutorem unickiego metropolity kijowskiego Józefa Welamina Rutskiego

Jacek Krochmal

Rola bazylianów we wprowadzaniu unii kościelnej w eparchii przemysko-samborskiej w latach 1610–1693

Radosław Dobrowolski

Status i rola monasteru supraskiego w dziejach Cerkwi unickiej XVII–XIX w.

Andrzej Gil

Monaster lubelski w XVII i XVIII w. Przyczynek do dziejów monastycyzmu wschodniego na zachodnich krańcach eparchii chełmskiej

Юрій Стецик

Протокол візитації Люблінського василіанського монастиря Преображення Господнього (1764 р.)

Beata Lorens

Warunki życia w monasterach bazyliańskich w południowo-wschodniej Rzeczypospolitej w XVIII w.

 

II. POD ZABORAMI

ks. Stanisław Nabywaniec

Bazylianie w eparchii przemyskiej po pierwszym rozbiorze Polski

Irena Wodzianowska

Bazylianie prowincji ruskiej w 1827 r.

Roman Pelczar

Rola zakonu bazyliańskiego w działalności szkół ludowych na terenie eparchii przemyskiej w czasach zaborów (do 1873 r.) – wybrane zagadnienia

Anna Krochmal

Rola bazylianów w życiu religijnym eparchii przemyskiej w XIX w. – zarys problematyki

 

III. W KRAJACH OŚCIENNYCH

Володимир Мороз

Реформи митрополита Рутського та їх рецепція у Мукачівській єпархії: від прийняття унійної ідеї до створення василіянської провінції

Віктор Кічера

Провінція василіан св. Миколая в Угорщині: культурно-обрядові аспекти (1733–1918)

Jaroslav Coranič

Prehľad vývoja Rádu sv. Bazila Veľkého a Rádu sestier sv. Bazila Veľkého na Slovensku po roku 1918

 

IV. W KULTURZE

Maria Pidłypczak-Majerowicz

„Menologium bazyliańskie” Ignacego Kulczyńskiego – forma i treść księgi

Joanna Getka

Ruskojęzyczne drukarstwo bazyliańskie jako czynnik kształtujący tożsamość kulturową i narodową społeczności unickiej w Rzeczypospolitej w XVIII w.

Oksana Shkurgan

Repertuar pieśni nabożnych wykonywany w czasie misji bazyliańskich prowadzonych w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII w.

 

Bibliografia

O Autorach

Indeks geograficzny