Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Od filozofii religii do eidos Kościoła. Wybór pism filozoficznych, t. 3

Marian Jaworski

UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE, 2018
Stron: 200
Dział:
ISBN: 9788374386975
 
 
 

 

Marian Jaworski

UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE, 2018

Dział:

Stron: 200

ISBN: 9788374386975

SPIS TREŚCI:

Ks. Kardynał Marian JAWORSKI
Słowo od Autora

Kazimierz MIKUCKI CR
WSTĘP

CZĘŚĆ PIERWSZA – Wokół filozofii religii

1. Czym jest filozofia religii
2. Od metafizyki do filozofii religii
3. Poznawanie Boga – Modlitwa drogą do poznawania Boga religijnej wiary
4. O języku modlitwy
5. Eidos chrześcijaństwa w nawiązaniu do poglądów Romano Guardiniego
6. Istota – eidos – życia konsekrowanego
7. Rola i znaczenie zakonów kontemplacyjnych dla pełnego życia wiary

CZĘŚĆ DRUGA – W kierunku antropologii filozoficznej i filozofii społecznej
1. Antropologiczne podstawy modlitwy. Studium filozoficzno-religijne
2. U podstaw rozumienia dialogu u Karola Wojtyły
3. Chrystocentryczny humanizm Jana Pawła II
4. Klasyczna filozofia na KUL-u a filozofia kardynała Karola Wojtyły
5. Nowe w encyklice Fides et ratio
6. Rola filozofii w życiu społeczeństwa naszych czasów
7. Sens cierpienia w ujęciu Jana Pawła II. Analiza filozoficzno-teologiczna

CZĘŚĆ TRZECIA – W stronę eidos Kościoła
1. Idea Kościoła jako społeczności religijnej u Maxa Schelera
2. Rozważanie o Kościele
2.1. Kto siebie straci
2.2. Być ścierką w Kościele
2.3. Jak się sprzeciwiać
2.4. Jak spełnić siebie
2.5. Wolność w Kościele
2.6. Radykalne ryzyko wiary
2.7. Kościół sam ma stanowić o swojej nauce

ANEKS
1. List do Romano Guardiniego
2. List Romano Guardiniego
3. List Józefa Marii Bocheńskiego

Nota bibliograficzna
Summary
Indeks osób