Publishing House
Proceed to the Publishing House

Zarządzanie w kulturze t.19 rok 2018. 1

red. Ewa Kocój, red. Emil Orzechowski, red. Joanna Szulborska-Łukaszewicz

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2018
Page(s): 88
Section:
ISBN: 18968201
Printed edition
 

15,00 PLN 13,50 PLN

In Stock

 

Czasopismo "Zarządzanie w Kulturze” jest pierwszym w Polsce, recenzowanym pismem naukowym, poświęconym zagadnieniom zarządzania w sektorze kultury. Autorzy tekstów prezentują teoretyczne i praktyczne zagadnienia zarządzania publicznymi instytucjami kultury, organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną, z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym, a także kulturoznawstwa. Można tu odnaleźć wiele dobrych praktyk i modelowych rozwiązań dotyczących mediów, instytucji sektora publicznego, polityki kulturalnej państw Europy, a także modele instytucji sektora publicznego (muzea, teatry, centra kultury, obserwatoria kultury), organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje) czy zarządzania projektami (np. festiwale), mającymi na celu rozwój i promocję kultury. Zakres tematyczny czasopisma jest obszerny i sięga najnowszych zjawisk polskiej oraz światowej kultury.