Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Nauka zbawienna na missyi Societas Jesu zwyczayna (Lwów 1767)

Simon Maychrowicz, Oksana ed. Shkurgan

Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2018
Stron: 52
Dział:
ISBN: 9788365886514
 
 
 

 

Simon Maychrowicz, Oksana ed. Shkurgan

Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2018

Dział:

Stron: 52

ISBN: 9788365886514

Jednym z aktywnie działających w XVIII wieku na ziemiach Rzeczypospolitej misjonarzy, który zyskał opinię wielkiego kaznodziei, był ksiądz Szymon Majchrowicz (1717–1783), jezuita, pisarz polityczny i religijny, autor druku o treści katechetycznej zatytułowanego Nauka zbawienna na missyi Societatis Jesu zwyczayna (Lwów 1767). Publikowany w niniejszej edycji w postaci faksymile unikatowy egzemplarz tego dzieła umożliwia poznanie jezuickiego repertuaru wernakularnego wykorzystywanego co najmniej od lat 60. XVIII wieku w praktykach religijnych misjonarzy Towarzystwa Jezusowego na południowo-wschodnich obszarach osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej, na terenie współistnienia obu obrządków katolickich: rzymsko- i greckokatolickiego. Zamieszczone w tym wydawnictwie przekazy tekstów pieśni religijnych (bez zapisów nutowych) należą w większości do polskiego repertuaru rzymskokatolickiego powstałego na przestrzeni XVII i XVIII wieku.