Publishing House
Proceed to the Publishing House

O zdobnictwie książek dawnych i nowych

Walter Crane, red. Katarzyna Krzak-Weiss

TOWARZYSTWO AUTORÓW I WYDAWCÓW PRAC NAUKOWYCH "UNIVERSITAS", 2018
Page(s): 338
Section:
ISBN: 9788324234684
 
 
 

 

Wydana po raz pierwszy w 1896 roku O zdobnictwie książek dawnych i nowych (Of the Decorative Illustration of Books Old and New) Waltera Crane’a (1845–1915) to praca, która znakomicie wpisała się w nurt toczonych u schyłku XIX stulecia dyskusji nad książką, jej kondycją i przyszłością. Nie jest to przy tym klasyczne studium poświęcone historii zdobnictwa książkowego, gdyż – jak zaznacza Crane – jego celem nie było dokonanie całościowego przeglądu dziejów zdobienia i ilustrowania książek, lecz raczej przyjrzenie się z własnej perspektywy projektanta temu, w jaki sposób podchodzono do wyglądu książkowej stronicy od strony artystycznej. Nie znajdzie się tu zatem pełnego, prowadzonego stulecie po stuleciu omówienia poszczególnych zjawisk. Ale zamiast tego zyska się możliwość obcowania z tekstem pełnym osobistych refleksji, w którego każdej stronicy wyczuwa się prawdziwą fascynację autora zdobnictwem książkowym i jego pragnienie, by swoją pasją zarazić czytelnika.

 

Spis treści

 

Wstęp do wydania polskiego

Przedmowa

Nota do trzeciego wydania (przełożyła Karolina Ignaczak)

Spis ilustracji

 

Rozdział I

O przemianach impulsu ilustracyjnego i zdobniczego od czasów najdawniejszych oraz o pierwszym okresie ozdobnie ilustrowanych ksiąg w postaci iluminowanych kodeksów epoki średniowiecza

(Przełożyła Agnieszka Chłoń)

 

Rozdział II

O fazie przejściowej oraz o drugim okresie ozdobnie ilustrowanej książki, począwszy od wynalezienia druku w XV wieku

(Przełożyła Aleksandra Nowak)

 

Rozdział III

O czasach upadku zmysłu zdobniczego w projektowaniu książek po XVI wieku oraz o współczesnym jego odrodzeniu (przełoży

(Przełożyła Leila Ghafoori)

 

Rozdział IV

O najnowszym okresie rozwoju ozdobnej ilustracji książ­kowej oraz o współczesnym nam odradzaniu się drukarstwa jako sztuki

(Przełożyła Aleksandra Wieczorkiewicz)

 

Rozdział V

O ogólnych zasadach projektowania książkowych zdobień oraz ilustracji: rozważania nad kompozycją, przestrzenią i strategią

(Przełożyła Karolina Ignaczak)

 

Adnotacje do rozdziału VI

(Przełożyła Karolina Ignaczak)

 

Aneks

Przypisy

Indeks