Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Mistrz i Katarzyna. Hans von Kulmbach i jego dzieła dla Krakowa. Der Meister und Katharina. Hans von Kulmbach und seine Werke fur Krakau

red. Miroslaw Kruk, red. Aleksandra Hola, red. Marek Walczak

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE, 2018
Stron: 550
Dział:
ISBN: 9788375812824
Wydanie drukowane
 

128,00 115,20

Pozycja dostępna

 

Mistrz i Katarzyna to opracowanie wykraczające poza ramy standardowego katalogu wystawy.

To nie jest tylko opis starannie wyselekcjonowanych dzieł powstałych 500 lat temu, wyróżniających się na mapie artystycznej Krakowa, Królestwa Polskiego i całej Europy. To nie jest tylko opis ich dziejów, grabieży i konserwacji.

To przede wszystkim hołd złożony artyście równanemu z Albrechtem Durerem i Witem Stwoszem, ale także opowieść o wyrafinowanej kulturze artystycznej Krakowa w okresie jego największej świetności, tj. w 1. połowie XVI wieku, a zarazem panorama powiązań z Norymbergą, jednym z wiodących ośrodków twórczych tego czasu.

Opracowanie to naświetla zatem początki renesansu na ziemiach polskich mające źródła przecież nie tylko w aktywności artystów przybyłych z Italii.

Hans Suess z Kulmbachu i jego wspaniałe ołtarze wykonane dla kościołów krakowskich przywracane są pamięci zbiorowej Polaków po tym, jak jego wielkość dostrzegli nestorzy polskiej historii sztuki i konserwacji: Władysław Łuszczkiewicz i Marian Sokołowski, jak również  uczniowie Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, m.in. Jan Matejko, Stanisław Wyspiański i Walerian Kryciński, traktujący zachowane dzieła za wzory godne naśladowania. Katalog zawiera zatem także dzieła tych i innych artystów – wykonane ołówkiem, piórem, pędzlem, utrwalone w litografii i fotografii w 2. połowie XIX wieku.

Prezentowana publikacja stanowi efekt pracy zbiorowej, wypełniona jest wyjątkowo bogatą faktografią, oparta na aktualnym stanie wiedzy, a jej edycja w pełnej dwujęzycznej wersji polsko-niemieckiej przygotowana została na najwyższym poziomie poligraficznym.