Publishing House
Proceed to the Publishing House

Rocznik centrum studiów białoruskich 3/2017

Studium Europy Wschodniej, 2017
Page(s): 376
Section:
ISBN: 245081443
Printed edition
 

35,00 PLN 31,50 PLN

In Stock

 

Studium Europy Wschodniej, 2017

Section:

Page(s): 376

ISBN: 245081443

„Rocznik Centrum Studiów Białoruskich” / „Hadawik Centra Bielaruskich Studyjau” to wydawnictwo stworzone przez badaczy białoruskich, którzy pracują w Centrum Studiów Biaoruskich, utworzonym przy Studium Europy Wschodniej UW. Celem powstania Centrum jest umozliwienie pracy i rozwoju białoruskim naukowcom, których działalność ograniczono na Białorusi. Jest to grupa zwolnionych z pracy z przyczyn politycznych – publikacji materiałów uznanych przez białoruskie władze za „niewłaściwe”, czy wręcz „szkodliwe”. W wszystkim tym osobom uniemożliwiono prowadzenie we własnym kraju niezależnych, uczciwych badań naukowych.

Jedną z form aktywności Centrum Studiów Białoruskich jest wydawanie czasopisma – rocznika, który zawiera artykuły zrówno pracowników centrum, stanowiących owoce ich badań i zainteresowań, ale również inne ciekawe teksty i prace dotyczące Białorusi.