Publishing House
Proceed to the Publishing House

Sekretna wojna III Z dziejów kontrwywiadu II RP (1914) 1918-1945 (1948)

Zbigniew Nawrocki

Zysk i S-ka. Wydawnictwo, 2018
Page(s): 704
Section:
ISBN: 9788381164405
 
 
 

 

Zbigniew Nawrocki

Zysk i S-ka. Wydawnictwo, 2018

Section:

Page(s): 704

ISBN: 9788381164405

Sięgając po kolejny tom "Sekretnej wojny. Z dziejów kontrwywiadu II RP"..., mamy okazję prześledzić aktualny stan badań nad historią polskich służb specjalnych, upowszechnić wiedzę na temat ich dokonań, ale także zapoznać się z niektórymi problemami, przed jakimi stały nasze służby w okresie międzywojennym, m.in. zamachami na ministrów i prezydentów, zamachami na obiekty wojskowe i gmachy użyteczności publicznej, szpiegostwem i dywersją ze strony naszych sąsiadów, nie tylko Niemiec i ZSRS, lecz także ze strony mniejszości narodowych mieszkających na terytorium II RP.

Musiało upłynąć kilkadziesiąt lat, by można było zająć się tą problematyką bez ingerencji cenzury. Trudno więc się dziwić, że działalność Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, kontrwywiadu cywilnego czy Korpusu Ochrony Pogranicza wciąż przyciąga uwagę nie tylko historyków.