Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wychowanie muzyczne młodzieży w środkowej Galicji w okresie autonomicznym (1867-1914)

Wojciech Motyka

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2018
Stron: 312
Dział:
ISBN: 9788379965601
 
 
 

 

Wojciech Motyka

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2018

Dział:

Stron: 312

ISBN: 9788379965601

Spis treści

 

 

Wstęp

 

Rozdział I

Czynniki warunkujące realizację zadań w zakresie wychowania muzycznego młodzieży galicyjskiej

1. Ludność Galicji i jej kultura

1.1. Liczebność

1.2. Struktura narodowościowa i wyznaniowa

1.3. Struktura zawodowa i społeczna

1.4. Kultura muzyczna Galicji

2. Miejsce wychowania muzycznego w systemie oświaty galicyjskiej

2.1. Polityka oświatowa państwa

2.2. Szkolnictwo ludowe

2.3. Szkolnictwo średnie

2.4. Zakłady kształcenia nauczycieli

2.5. Szkolnictwo zawodowe i muzyczne

 

Rozdział II

Śpiew w galicyjskich szkołach ludowych

1. Plany i programy nauczania śpiewu, założenia metodyczne

1.1. Liczba godzin

1.2. Metodyka nauczania śpiewu

2. Środki dydaktyczne, śpiewniki

 

Rozdział III

Śpiew i muzyka w galicyjskich szkołach średnich

1. Nauczanie śpiewu

1.1. Frekwencja

1.2. Liczba godzin

1.3. Rodzaje zespołow śpiewaczych

1.4. Repertuar

1.5. Nauczyciele śpiewu

1.6. Środki dydaktyczne, śpiewniki

2. Nauczanie muzyki

2.1. Rodzaje zespołow instrumentalnych

2.2. Repertuar

2.3. Nauczyciele muzyki

3. Nauczanie śpiewu i muzyki w szkołach średnich regionu środkowej części Galicji

3.1. C.k. I Gimnazjum w Rzeszowie

3.2. C.k. II Gimnazjum w Rzeszowie

3.3. C.k. Gimnazjum w Jaśle

3.4. C.k. I Gimnazjum w Jarosławiu

3.5. C.k. Gimnazjum w Mielcu

3.6. C.k. Gimnazjum z ruskim językiem nauczania w Przemyślu

3.7. Ukraiński Instytut dla Dziewcząt w Przemyślu

 

Rozdział IV

Śpiew i muzyka w galicyjskich zakładach kształcenia nauczycieli

1. Plany i programy nauczania śpiewu i muzyki, założenia metodyczne

2. Nauczyciele śpiewu i muzyki

3. Środki dydaktyczne: podręczniki (śpiewniki), sale muzyczne

 

Zakończenie

Bibliografia

Aneksy