Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zarządzanie stresem w organizacji

Adam Cichosz

Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2018
Stron: 280
Dział:
ISBN: 9788380856578
 
 
 

 

Adam Cichosz

Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2018

Dział:

Stron: 280

ISBN: 9788380856578

Stres, jako zjawisko nieodłączne życiu człowieka, zakłóca procesy adaptacji i readaptacji, ogranicza przy tym zdolność osiągania celów, minimalizuje często twórcze i rozwojowe funkcje otoczenia.

W publikacji przedstawiono przyczyny i źródła stresu. Wyjaśnione zostały również przejawy stresu organizacyjnego oraz prawidłowe rozpoznawanie i reakcję na jego symptomy. Autor ukazuje także zjawiska stresogenne i sposoby przezwyciężania trudnych sytuacji. Podkreśla znaczenie działań profilaktycznych, zapobiegających agresywnym zachowaniom, nałogom, postawom destrukcyjnym, a także sprzyjających zachowaniu zdrowia i kondycji psychofizycznej.