Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Walka zbrojna i działalność polskiego ruchu oporu w świetle dokumentów niemieckich 1939-1945

red. Janusz Gmitruk, Piotr Matusak

MUZEUM HISTORII POLSKIEGO RUCHU LUDOWEGO, 2018
Stron: 1260
Dział:
ISBN: 9788379011469
 
 
 

 

Wrześniowi okupanci Polski - Niemcy i Rosjanie - bezlitośnie realizowali projekty germanizacji i sowietyzacji zagarniętych ziem polskich. Oprócz rabunku polskiego majątku narodowego i przesiedleń ludności dokonywali eksterminacji elit przywódczych państwa polskiego. Rabunkowa gospodarka obu okupantów w Polsce trwała do 22 czerwca 1941 r., tj. napaści Niemiec na ZSRR.

Publikowane dokumenty Dowództwa Okręgu Wojskowego w Generalnym Gubernatorstwie są niezwykłe cennym materiałem źródłowym przedstawiającym walkę polskiego ruchu oporu z niemieckiego punktu widzenia. Obejmują całe ziemie Polski zwłaszcza GG, choć w sposób niepełny. Stanowią one lustrzane odbicie rzeczywistości okupacyjnej, w której codziennością była masowa eksterminacja biologiczna narodu, eksploatacja gospodarcza przemysłu i rolnictwa oraz zmuszanie do niewolniczej pracy całego społeczeństwa. Czy stanowią obiektywny obraz okupacji? Nie, ale ukazują bezgraniczne poświęcenie i opór Polaków w wojnie z Niemcami lat 1939-1945.

Ze wstępu